Trong một thế giới ngày càng thông minh, siêu kết nối, Intel tin rằng nhân viên của mình và sự phát triển liên tục của họ là yếu tố quyết định tới thành công trong việc kinh doanh.
Các cuộc hội thoại check-in, nếu được triển khai đúng cách, sẽ tạo nền tảng để xây dựng mối quan hệ tích cực giữa nhân viên và người quản lý, thúc đẩy…
Khả năng phục hồi của người lãnh đạo không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ khi đối mặt với sự thay đổi và sự không chắc chắn
5 đặc điểm của một môi trường làm việc chú trọng tư duy phát triển và 12 cách thức để thúc đẩy tư duy phát triển trong tổ chức
Phát triển tư duy phát triển, sẵn sàng phá vỡ các quy tắc, nâng cao tầm ảnh hưởng để tạo sự thay đổi ý nghĩa cho tổ chức,... là những xu hướng lãnh đạo…
Không chỉ có những nhân sự có vấn đề/hiệu suất thấp mới cần được coach, nhân sự hiệu suất cao cũng có thể tối đa sự phát triển của mình nhờ coaching.
Coach nhân viên định kỳ và coach khi có vấn đề, đâu là điểm khác nhau và ưu/nhược điểm của từng hình thức?
Tìm hiểu 4 bước ứng dụng giao tiếp phi bạo lực cùng những ví dụ cụ thể trong bối cảnh công việc
See all

Leader as Coach